Desinfectie en reiniging conform BRL-K14032

Door verschillende mogelijkheden bestaat de kans, dat zich in een installatie (drinkwater, proceswater, koelwater, zwemwater, enz.) een bacteriële besmetting openbaart. Oorzaken hiervoor zijn onder andere: watertemperatuur, stilstand en omgevingstemperaturen, onvoldoende behandeling.  Besmettingen kunnen in specifieke omstandigheden gevaar opleveren voor de mens en dienen daarom bij constatering direct te worden geëlimineerd.

AQUADOS heeft een zeer ruime ervaring om drinkwaterinstallaties en andere watervoerende installaties te desinfecteren en te reinigen. En te ontdoen van bacteriële en organische vervuiling. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een werkrapport over hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd. En vermelding van geconstateerde tekortkomingen aan de installatie, om deze te kunnen herstellen.

In vele sectoren zijn deze werkzaamheden al door Aquados uitgevoerd zoals: zorginstellingen, wellness, sporthallen, zwembaden, recreatieparken, sportscholen, fitnesscentra, scholen, scheepvaart en offshore.

Desinfectie BRL-K14032
Vanuit haar ruime kennis en ervaring heeft AQUADOS een unieke werkwijze ontwikkeld voor een efficiënte en effectieve reiniging en desinfectie van installaties, die voldoet aan de BRL-K14032 (okt. 2014 bindend verklaart). In drinkwaterinstallaties wordt zowel het koudwater, als het warmwater gereinigd. Met een goede voorbereiding kunnen drinkwaterinstallaties in 4 à 7 uur worden gezuiverd van bacteriële en organische vervuiling, zoals Legionella.

AQUADOS is in staat om de drinkwaterinstallaties te reinigen en te desinfecteren buiten de openingsuren of normale werktijd. Reiniging en desinfectie kunnen vanzelfsprekend ook preventief worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor oplevering van een uitgebreide drinkwaterinstallatie voor oplevering, conform NEN1006 art. 2.4 eis.