Bemonsteringen bacteriologisch & minerale onderzoeken

AQUADOS biedt, in samenwerking met een vooraanstaande laboratorium, onafhankelijke wateronderzoeken in Nederland, dit tegen zeer gunstige en inzichtelijke tarieven voor bemonstering van uw water.

Drinkwaterinstallaties dienen regelmatig te worden gecontroleerd op verschillende parameters, zoals bacteriŽn en mineralen om de gezondheid van mens of dier te kunnen garanderen.

AQUADOS gaat verder dan alleen de levering van een goede waterzuiveringsinstallatie. Daarom verzorgt zij voor een groeiend aantal bedrijven, instellingen en instanties diverse bemonsteringen tegen een scherpe prijs en waar nodig wordt dit begeleidt met een helder advies.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • bemonsteringen Legionella (volgens NEN6265)
  • bemonsteringen eigen waterwinning (bronwater) voor consumptie of industrieel water
  • bemonsteringen volgens meetschema's bijlage Drinkwaterbesluit 2015
  • bemonsteringen algemene waterkwaliteit
  • begeleiding met overheidsinstanties, zoals inspectie waterleidingbedrijven & ILT-inspectie
  • technisch advies.

In de nieuwe wetgeving is halfjaarlijkse bemonstering verplicht gesteld voor de Prioritaire installaties;. Doch ook voor andere drinkwaterinstallaties is bemonstering zinvol als indicatie voor het optreden van risico's in de vorm van Legionella. Drinkwaterinstallaties gekoppeld aan een eigen waterwinning zijn sinds 2002 verplicht tot een periodieke controle van de drinkwaterkwaliteit.